„სანივთო სამართლის ფილოსოფია“

Authors

Luka Kazanji

Keywords:

No Keywords

Synopsis

სანივთო სამართალი ცივილისტიკის ერთადერთიუმძლავრესი მექანიზმია, რომელიც განსაზღვრავს ადამიანის ნივთზე სამართლებრივი ბატონობის იურიდიულ ფორმასა და აწესრიგებს სამართლებრივ ურთიერთობებს მატერიალიზებულ სუბსტანცია-ნივთსა და ადამიანებს შორის. სანივთო სამართალი მთლიანობაში აერთიანებს ლოგიკას, ფილოსოფიას, მეტაფიზიკას და სოციოლოგიას. სანივთო სამართლის კონცეფცია ახორციელებს სიეტმატიზირებას ადამიანის იურიდიული ხედვებისა, ფსიქოსოციალური მისწრაფებებისა, ფსიქოგენეტიკური მახსიათებლებისა და ემოციურ ფონზე აღმოცენებულ სურვილთა რელატიურად ცვალებად ბუნებისა.

Downloads

Download data is not yet available.

References

No References

Downloads

Published

July 25, 2019

Categories