პორტების რეკონსტრუქცია-გაფართოების კომპლექსური დიაგნოსტიკის მეთოდები და მოდელები ფოთის პორტის მაგალითზე

Authors

David Gurgenidze
Georgian Technical University
Malkhaz Tsikarishvili
Georgian Technical University
Teimuraz Bulia
Georgian Technical University

Synopsis

მონოგრაფიაში განხილულია პორტში ნავმისადგომის ნაგებობების კომპლექსური დიაგნოსტიკის გამოყენების მეთოდური უზრუნველყოფა და მიდელირების მეთოდოლოგიის დამუშავება ექსპლუატაციის საიმედოობის, სიმტკიცისა და სტაბილურობის დასადგენად, ადგილობრივი პირობების გათვალისწინებით. მონოგრაფია განკუთვნილია საინჟინრო დარგში მომუშავე მეცნიერი მუშაკებისთვის, სამშენებლო პროფოლის დოქტორანტების, მაგისტრანტრბისა და ბაკალავრებისთვის.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

April 17, 2024