სწავლა-სწავლება უმაღლესი განათლების საფეხურზე

Authors

ბაია კუბლაშვილი
ევროპის უნივერსიტეტი
თამარ მაღლაკელიძე
ევროპის უნივერსიტეტი

Synopsis

*

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

ბაია კუბლაშვილი, ევროპის უნივერსიტეტი

განათლების ფსიქოლოგი
ევროპის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის საბაკალავრო
პროგრამის ხელმძღვანელი, აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

თამარ მაღლაკელიძე, ევროპის უნივერსიტეტი

განათლების ფსიქოლოგი
ევროპის უნივერსიტეტის აფილირებული ასისტენტ-პროფესორი

Downloads

Published

May 31, 2023