Methodology and Skills of Biomedical Research

Authors

Luiza Gabunia
Tbilisi State Medical University
Shorena Khetsuriani
Tbilisi State Medical University
Natia Gamkrelidze
Tbilisi State Medical University

Synopsis

წარმოდგენილი წიგნი ითვალისწინებს თანამედროვე სამედიცინო კურიკულუმს, რომლის მიხედვითაც, სამედიცინო სკოლის ყველა სტუდენტმა დიპლომამდელ ეტაპზე უნდა აითვისოს სამეცნიერო კვლევის უნარები საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით. მათ როგორც ხვალინდელმა ექიმებმა, უნდა ისწავლონ კრიტიკული აზროვნება და ჰქონდეთ იმის რწმენა, რომ შეიძლება არსებობდეს დიაგნოსტიკის ან მკურნალობის უკეთესი საშუალებები, რომ ყოველდღიური პრაქტიკა საჭიროებს კრიტიკულ შეფასებას, ახალი პრინციპების შექმნას და ცოდნის განვითარებას.

წარმოდგენილი წიგნი საშუალებას მისცემს სამედიცინო უნივერსიტეტის სტუდენტებს შეიძინონ კომპეტენციები, რომლებიც სამეცნიერო მეთოდების შემდეგი პრინციპების შესწავლას უკავშირდება: სამეცნიერო საკითხის ფორმულირება, ინფორმაციის მოძიება სამეცნიერო მონაცემთა ბაზებიდან, ლიტერატურის კრიტიკული კითხვა, ანალიზი და კვლევითი პროექტების შემუშავება კვლევის ეთიკური და პროფესიული ასპექტების გათვალისწინებით.

 

წიგნის ღირებულებაა 35 ლარი, თანხის ჩარიცხვა შეგიძლიათ ასოციაციის ანგარიშზე. დანიშნულებაში მიუთითეთ წიგნის გადმოსაგზავნად საჭირო ელექტრონული ფოსტის მისამართი.

ასოციაციის რეკვიზიტებია: აა(ი)პ ასოციაცია მეცნიერებისათვის.
საიდენტიფიკაციო კოდი: 400248576
საბანკო რეკვიზიტები:
საქართველოს ბანკის ცენტრალური ფილიალი
ბანკის კოდი – BAGAGE22
ანგარიშის ნომერი – GE39BG0000000101591797

Downloads

Download data is not yet available.

References

გაბუნია ლ., ხეცურიანი შ., გამყრელიძე ნ., ეკალაძე ე., მეცნიერული კვლევის მეთოდოლოგია და უნარ-ჩვევები. თბილისი, 2016წ.

გაბუნია ლ., ხეცურიანი შ., ეკალაძე ე., ხეცურიანი კ. სამეცნიერო კვლევის საფუძვლები. თბილისი, 2014წ.

მჭედლიშვილი ი, გელოვანი დ, ნინაშვილი ნ. ეპიდემიოლოგია, 2010წ.

თელია ა. კლინიკური კვლევების წარმოების და შეფასების მეთოდოლოგიის საფუძვლები. 2006წ, 122 გვ.

კაჭარავა ლ., მარწყვიშვილი ხ., ხეჩუაშვილი ლ. აკადემიური წერა დამწყებთათვის. თბილისი. 2007წ.

პეინადო ხ.მ., ვოლფი ფ., ირიბარი მ.კ., რეიდი ა. სამეცნიერო კვლევის უნარების სწავლა და სწავლება სამედიცინო განათლების დიპლომამდელ ეტაპზე. ინგლისი, ლიდსი. 2015წ.

შენგელია რ., სანიკიძე ე. – ბიოსამედიცინო ეთიკა. თბილისი. 2011წ.

რ. ხეცურიანი, ა. თელია. თანამედროვე სამედიცინო სამეცნიერო კვლევების წარმოების მეთოდოლოგიის საფუძვლები, 2004, 94 გვ.

Alley, M. (1996). The Craft of Scientific Writing. 3rd edn. New York: Springer.

Alley, M. (2003). The Craft of Scientific Presentations. New York: Springer.

Alley, M. and Neeley, K. A. (2005a). Discovering the power of PowerPoint: Rethinking the design of presentation slides from a skillful user’s perspective. Proceedings of the 2005 American Society for Engineering Education Annual Conference and Exposition, ICME 2005–2461.

Anrens W., Pigeot T. Handbook of Epidemiology. 2nd edition, 2014

Association for the study of Medical Education (ASME). Understanding Medical Education.

Atkinson, C. (2005). Beyond Bullet Points. Buffalo, NY: Microsoft Press.

Autonomy and paternalism in medicine. [Med J Aust. 1993 Dec 6-20]

Barr John O., Kauffman Timothy l. „Iatrogenesis in older adults“ chapter 56, in A Comprehensive Guide to Geriatric Rehabilitation (Third Edition) 2014, Pages 418-422

Beauchamp Tl and Childless JF (2001) principles of Biomedical Ethics (4e. Oxford University press, New York

Bell, S.J. (2004). End Powerpoint dependency now! American Libraries 3596), 56-59.

Biostatistics. Graduate Student. Handbook. USA, Buffalo, 2006.

Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. Basic Epidemiology. 2nd edition. WHO, 2007.

Broga M,Mijaljica G,Waligora M,Keis A,Marusic A. Publication ethics in biomedical journals from countries in Central and Eastern Europe. Sci.Eng. Ethics. 2014Mar.20(1) 99-109

Buranen, L. and Roy, A. M. (eds.)(1999). Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern World. Albany: State University of New York Press.

Clarke A (1999) Evaluation Research. Sage, London

Crotty M (2003) The Foundations of Social research: meaning and perspective in the research process. Sage, London

Darling J (2003) Sudden Collapses In Public Places. Arc Publications, Lancashire

Davis, M. (2005). Scientific Papers and Presentations. 2nd edn. Burlington, MA: Academic Press (Elsevier).

Day, R. A. and Gastel, B. (2006). How to Write and Publish a Scientific Paper. 6th edn. Westport, CT: Greenwood Press.

Donev D.New developments in publishing related to authorship. Prilozi.2014;35(3):57-66.

Fanu James Le. Mass medicalization is an iatrogenic catastrophe. BMJ 2018; 61

Fauci SAS, Braunwald E, Kasper DL, Hauser SL, editors. Harrison's Priniciples of Internal Medicine.15th ed. McGraw Hill; New York: 2001. The practice of medicine: Iatrogenic disorders; p. 3.

Germano, W. (2001). Getting It Published. Chicago: University of Chicago Press.

Gingras, B.(1987). Simplified English in maintenance manuals. Technical Communications, 34 (1), 24–28.

Graf C,Deakin L, et al. Best practice guidelines on publishing ethics: a publisher's perspective, 2nd edition. Adv Mater.2015 Jan 14; 27(2):370-87.

Graham S, Hegde D Intellectual Property.Disclosing patents' secrets.Science. 2015 Jan 16;347(6219):236-7. doi: 10.1126/science.1262080.

Guba EG and Lincoln YS (1994) Competing Paradigm in Quantitative research. In: Denzin DK and Lincoln YS (eds) Handbook of Quantitative research, pp 105-17. Sage, Thousand Oaks, CA

Guba EG and Lincoln YS (2005) Paradigmatic controversies, contradictions and emerging confluences. In: Denzin DK and Lincoln YS (eds Handbook of Quantitative research (3a). Sage, Thousand Oaks, CA

Gurak, L. J. (2000). Oral Presentations for Technical Communication. Needham Heights, MA: Allyn& Bacon.

Hedges LV. Fixed effects models. In Hedges H, Ca LV, eds. The Handbook of Research Synthesis. New York, NY: Russel sage Foundation; 2008: 285 – 299.

Heron J and Reason R (1997) A participatory inquiry paradigm. Qualitative inquiry. 3: 274-94

Hess CW, Brückner C, Kaiser T,Mauron A,Wahli W,Wenzel UJ, Salathé M Authorshipin scientific publications: analysis and recommendationsSwiss Med Wkly.2015 Feb 21;145:w14108.

I.vesson M (2002) Postmodernism and Social Research. Open University Press, Buckingham

Illing J (2007). Thinking about research:frameworks, ethics and scholarship. In

Israel M. , Hay I (2006) research Ethics for Socila Scientists. Sage, London

Jerry W. Mclarty,PhD, and Sami L. Bahna, MD, DrPHD. Sampling and statistical inference. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Jerry W. Mclarty,PhD, and Sami L. Bahna, MD, DrPHD. Statistical tetsts for 1 or 2 samples. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

John O. Barr, Timothy l. Kauffman, „Iatrogenesis in older adults“Chapter 56 in A Comprehensive Guide to Geriatric Rehabilitation (Third Edition), 2014, Pages 418-422

Kneebone R (2002) TOTAL INTERNAL REFLECTION: AN ESSAY ON PARADIGMS. Medical Education. 36:5145-18

Krishnan NR, Kasthuri AS Iatrogenic Disorders Med J Armed Forces India. 2005 Jan; 61(1)

Kuhn TS (1970) The Structure of Scientific revolutions. University of Chicago Press, Chicago.

La Follette M.C.(1992). Stealing into Print: Fraud, Plagiarism and Misconduct in Scientific Publishing. Berkeley: University of California Press

Loche R. (2006) managing Social Research: a practical guide. Routledge, London.

Macdonald-Ross, M. (1977a). Graphics in text.In Review of Research in Education No. 5, ed. L. S. Shulman. Itasca, IL: F. E. Peacock.

MacNeil, R. (1995). The glorious messiness of English. Reader’s Digest, Oct. 1995, pp. 151– 154.

Martin Makary A., Michael Daniel. Medical error—the third leading cause of death in the US. BMJ 2016;353:i2139 doi: 10.1136/bmj.i2139

Mayer, R. E. (2001). Multimedia Learning. New York: Cambridge University Press

Momoh Joe A. The relationship of beneficence with the other ethical principles of autonomy, non-maleficence and justice, 2018

Montgomery, S. L. (2003). The Chicago Guide to Communicating Science. Chicago: Uni- versity of Chicago Press.

Murphy A,Stramiello M,Lewis S,IrvingT Introduction to Intellectual Property: A U.S. PerspectiveCold Spring HarbPerspect Med.2015 Mar 27.pii: a020776

O’Cathain A, Walters SJ, Nicholl JP, Thomas KJ and Kirkham M (2002) Use of evidence based leaflets to promote informed choice in maternity care. British medical journal. 324;643-6.

O’Leary Z (2004) The Essential Guide to Doing Research. Sage ,London

O’Neill, M. J., et al. (2006). The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 14th edn. New York: John Wiley & Sons. Peek, R. P. and Newby, G. B. (eds.) (1996). Scholarly Publishing. The Electronic Frontier. Cambridge, MA: The MIT Press.

Ogden, C. K. (1930). Basic English: A General Introduction with Rules and Grammar. London: Kegan Paul, Trench, Trubner.

Patton MQ (2002) Qualitative Research and Evaluation Methods. Sage, London

Patuzzo S.De Stefano F.,and Ciliberti R. The Italian Code of Medical Deontology. Historical, ethical and legal issues. Acta Biomed. 2018; 89(2): 157–164.

Permpongkosol S. Iatrogenic disease in the elderly: risk factors, consequences, and preventionClin Interv Aging. 2011; 6: 77–82

Peterson, I. (1993). Going for glitz. Science News, 144, 232–233.

Peyriere H, Cassan S, Floutard E, et al. Adverse drug events associated with hospital admission. Ann Pharmacother. 2003;37(1):5–11

Popper M (1934) the Logic of Scientific Discovery (1992 edition). Routledge, London

Punch K (2002) Developing Effective research Proposals. Sage, London

Raimes, A. (1988). Grammar Troublespots: An Editing Guide for ESL Students. New York: St. Martin’s Press.

Robbins, N.B.(2005). Creating More Effective Graphs. New York: Wiley – Intercience.

Runhua Shi, MD, PHD and Jerry W. Mclarty, PhD Descriptive statistics. . Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Runhua Shi, MD, PhD, and Steven A Conrad, MD, PhD. Correlation and regression analysis. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Ryan CJ. Ethical issues, part 2: ethics, psychiatry, and end-of-life issues. Psychiatr. Times. 2010;27(6):26-27.

Sami L. Bahna, MD, Dr PH and Steven A. Conrad, MD, PHD. Research study design. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Sami L. Bahna, MD, Dr PHD, and Jerry W. McLarty, PhD Data presentation. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

SanderlinS.(1988).Programme in instruction manuals for non-English readers.Technical Communication, 35(2), 96–100

Smith R (1992) Audit and research. British Medical Journal 305:905-6

Stapleton H., Kirkham M and Thomas G (2002) Qualitative study of evidence based leaflets in maternity care. British medical journal. 324;639.

Steven A Conrad, Md, PhD RunhuaShi, MD, PhD Statistical software programs. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Steven A Conrad, Md, PhD, and Jerry W. McLarty, PhD Measurements of outcome. Annals of Allergy, Asthma and Immunology. October 2009. V.103, Number 4, Supplement 1

Stewart A. Basic Statistics and Epidemiology. A Practical Guide. 3rd edition, 2010.

Sutton D, Gregson R. Arteriography and interventional angiography. In: Sutton D, editor. Textbook of radiology and imaging. 6th ed. Churchill Livingstone; New York: 1998. p. 681.

Swinford, E. (2006). Fixing PowerPoint Annoyances. Sebastopol, CA: O’Reilly Media.

Tassano, Fabian. The Power of Life or Death: Medical Coercion and the Euthanasia Debate. Foreword by Thomas Szasz, MD. London: Duckworth, 1995. Oxford: Oxford Forum, 1999.

Tulchinsky Theodore H., Varavikova Elena A. Health Technology, Quality, Law, and Ethics. In The New Public Health (Third Edition), Chapter 15,56 2014 Pages 418-819.

Weiss, E. H. (1990). 100 Writing Remedies: Practical Exercises for Technical Writing

Zarghami M. Authorship and contributorship. Iran J Psychiatry Behav Sci.2011 Fall; 5 (2):1-4.

Published

January 30, 2023